ഒരോ മീനിനെ പറ്റിയും ജീവിയെപറ്റിയും എഴുതാന്‍ വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമെങ്കില്‍ കമന്റിലൂടെ പൂരിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാവരോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

February 15, 2009

പൂഞ്ഞാന്‍ / മാനത്തുകണ്ണി

പൂഞ്ഞാന്‍
ഇപ്രവശ്യവും ഒരു ചെറിയ മീനാണ് താരം. Aplocheilus blockii ,Aplocheilus lineatus, Aplocheilus panchax ഇതെല്ലാമാണ് ഇവന്റെ നാമങ്ങള്‍. മലയാളത്തില്‍ സാധാരണയായി പൂഞ്ഞാന്‍ എന്നും മാനത്തുകണ്ണി എന്നും ചൂട്ടന്‍ എന്നും വരയന്‍ പൂഞ്ഞാന്‍ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവനെ പാലായിലും കോട്ടയത്തിന്റെ ചിലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നത് നെറ്റിയില്‍ പൊട്ടന്‍ എന്നാണ്.
പൂഞ്ഞാന്‍ / മാനത്തുകണ്ണി . 'ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല' എന്നാരും പറയില്ല എന്നു കരുതുന്നു.
Aplocheilus lineatus Gold
കേരളത്തിലെ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മീനാണ് പൂഞ്ഞാന്‍. ആറേഴ് സെന്റിമീറ്റര്‍ നീളം വരുന്ന, ചെറുതോടിന്റെയൊക്കെ തീരത്തോടടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇവനെ പല തരത്തിലും നിറത്തിലും കാണാം.

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സാധാരണ കാണുന്ന പൂഞ്ഞാനാണ് ഇവന്‍

വെള്ളത്തില്‍ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും ജൈവാശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. അതു കൊണ്ട് തന്നെ കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഇവയും നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രാദേശിക നാമങ്ങള്‍ : പൂഞ്ഞാന്‍ , മാനത്തുകണ്ണി , ചൂട്ടന്‍, വരയന്‍ പൂഞ്ഞാന്‍, പൂച്ചുട്ടി, നെറ്റിയില്‍ പൊട്ടന്‍ , കണ്ണാം ചൂട്ടീ

ഇവയുടെ ചിലയിനങ്ങള്‍ അക്വേറിയം ഫിഷ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ശക്തി കുറഞ്ഞ മീനാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകും.
അക്വേറിയത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പൂഞ്ഞാന്റെ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ചിലതാണ് താഴെ കാണുന്നവ.


വരയന്‍ പൂഞ്ഞാന്‍

Orangetail killifish

Hechtling

വിവിധയിനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം
Aplocheilus blockii -Green panchax
Aplocheilus lineatus - Striped panchax
Aplocheilus panchax -Blue panchax

Family: Aplocheilidae (Killifishes)
Order: Cyprinodontiformes (rivulines, killifishes and live bearers)
Class: Actinopterygii (ray-finned fishes)
കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ :Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar and the Indo-Malaysian archipelago,Nepal Cambodia, Vietnam, Sri Lanka etc.
courtesy : fishbase

മറ്റുള്ളവ

ഈയിടെ വന്ന മറുപടികള്‍

സന്ദര്‍ശകര്‍